Coaching – POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

Coaching – POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA


POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA – coaching

Cele szkolenia:

 • kształcenie umiejętności rozbudzenia motywacji u pracowników i współpracowników
 • zdobycie wiedzy w obszarze potrzeby człowieka – motywacja
 • nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, motywowania opartego na ich predyspozycjach i zdolnościach
 • poznanie pozafinansowych sposobów motywowania, poznanie najważniejszych rodzajów motywacji wpływających na ludzką aktywność
 • doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami;
 • odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą (wprowadzenie)

Znaczenie procesów komunikowania się w aspekcie motywowania pracowników

 • komunikacja interpersonalna
 • jakie potrzeby ludzie zaspokajają poprzez pracę?
 • jak rozpoznać indywidualne potrzeby, aby skutecznie motywować? (wykorzystanie znaczenia sygnałów niewerbalnych)
 • bycie rozpoznanym, wyróżnionym jako podstawowa potrzeba człowieka

Zarządzanie poprzez motywowanie

 • relacje menedżer – pracownik, ich konsekwencje dla efektywności pracy (stawianie jasnych celów i oczekiwań)
 • wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników
 • odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania

Sposoby motywowania – jak je stosować aby były skuteczne?

 • pochwała i krytyka
 • premia i poczucie odpowiedzialności
 • kara i nagroda
 • ignorowanie