Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

PROGRAM (8 lub 16 jedn. dydakt)

Sztuka autoprezentacji

– Jak budować

„dobre” pierwsze

wrażenie?

Reguła 3×20

– Taktyki autoprezentacyjne

– Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia siły oddziaływania prezentowania siebie – gesty, mimika, głos, kontakt wzrokowy, postawa, zachowania przestrzenne

– Kilka prostych sposobów na zwiększenie

pewności siebie i siły oddziaływania na innych

– Asertywność w pozytywnej autoprezentacji

Co mówi o nas nasz wygląd?

– elementy analizy kolorystycznej i doboru kroju stroju

– symboliczne znaczenie kolorów

– wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, preferencji i ukrytych pragnień

– znaczenie kolorów garderoby oraz dodatki i akcesoria jako komunikat dla klienta , partnera biznesowego, rozmówcy

Elementy efektywnej prezentacji

– Znajomość środków przekazu, tematu, wiedza o odbiorcach

– Techniki przemawiania; bariery komunikacyjne

– Czynniki osobowościowe – rola pozytywnego nastawienia, twórcze podejście, umiejętność kontroli emocji

Struktura dobrej prezentacji

– Pierwsze zdania

– Wątki i argumentacja

– Zasada 3P

Dobre pierwsze wrażenie, nietuzinkowy wstęp, pewność siebie, przekonująca wypowiedź – decydują o sukcesie ważnych rozmów i wystąpień publicznych, Tego można się nauczyć!

Wystąpienia publiczne -kluczowe aspekty

– Przygotowanie prezentacji

– Struktura wystąpienia

– Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia siły oddziaływania prezentacji

– Inicjowanie kontaktu z audytorium – pierwsze zdania, kilka sposobów na to „Jak zacząć”

– Budowanie zaangażowania audytorium

– Argumenty racjonalne i emocjonalne

– Zastosowanie języka korzyści oraz technik wpływu (presupozycje) w wystąpieniu publicznym

– Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne „wzmacniacze” stresu – jak je przełamać?

Sztuka przemawiania – dobre praktyki

– Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym

– Techniki radzenia sobie z tremą

Sterowanie rozmową w kontaktach biznesowych

– Kilka sprawdzonych sposobów na przyciągniecie uwagi

– Umiejętność zadawania pytań (sugerujące, naprowadzające)

Ćwiczenie wystąpień przed kamerą