RADZENIE SOBIE ZE STRESEM. ASERTYWNOŚĆ

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM. ASERTYWNOŚĆ


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM. ASERTYWNOŚĆ

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientem
 • Poszerzenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków stresu.
 • Uświadomienie sobie różnych możliwości zapobiegania objawom przeciążenia stresem.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej
  Rozwijanie praktycznych umiejętności zapobiegania sytuacjom stresu zadaniowego.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – szybkie metody relaksacji
 • Ćwiczenie zachowań asertywnych

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

 1. Stres dobry, czy zły?
  – Emocje jako system wczesnego ostrzegania
  – Identyfikacja własnych objawów i źródeł stresu. Stresogeny – jak je rozpoznawać, redukować i eliminować
  – Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
  – Naturalne reakcje obronne w sytuacji nadmiernego stresu
 2. Strategie radzenia sobie ze stresem i profilaktyka stresu
  – Rola przekonań w radzeniu sobie ze stresem. Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne „wzmacniacze” stresu – jak je przełamać?
  – Techniki skutecznych sposobów diagnozowania i wychodzenia ze stresu krótkotrwałego

Dzień II (8 jedn. dydakt)

 1. Tworzenie dialogu z klientem
  – Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, wygląd jako źródło informacji o kliencie)
  – Rozwinięcie: umiejętność zadawania pytań (ćwiczenia z zakresu zamiany pytań zamkniętych na otwarte), stosowanie parafrazy
  – Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów
 2. Kształcenie umiejętności interpersonalnych w komunikacji z klientem
  – Zastosowanie języka korzyści w rozmowach – ćwiczenia w grupach
  – Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów klienta
  – Przykłady rozmów z klientem według wypracowanego standardu
  – Analiza i korekta zachowań w kontaktach z klientem
 3. Asertywność w radzeniu sobie ze stresem
  – Poznanie praw asertywnych
  – Jak radzić sobie z krytyką? Jak mówić „nie”? Jak wyrażać prośby?
  – Asertywne wyrażanie emocji pozwalające na budowanie dobrych relacji
  – Asertywność a budowanie własnej wartości
 4. Trudny klient – radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów
  – Zarzut czy wymówka klienta – jak reagować?