Efektywne podejmowanie decyzji

Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
Anthony Robbins

CELE SZKOLENIA

 • Nabycie umiejętności formułowania celów i analizy sytuacji wymagającej podjęcia decyzji
 • Poprawa sprawności w podejmowaniu decyzji menadżerskich
 • Wzrost umiejętności w zakresie włączania zespołu pracowników w proces podejmowania decyzji
 • Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji z zespołem pracowników
 • Poznanie zagrożeń i ograniczeń w podejmowaniu decyzji
 • Wypracowanie własnego standardu podejmowania decyzji

PROGRAM: (16 jedn. dydakt.)

Podejmowanie decyzji jako ważna funkcja zarządzania (wprowadzenie, dyskusja sterowana)

 • Czym jest decyzja?
 • Rola menedżera w procesie podejmowania decyzji – jakie decyzję podejmuję , jakich decyzji wymaga moje stanowisko pracy?

Efektywna komunikacja jako narzędzie w procesie podejmowania decyzji

 • Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)
 • Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji
 • Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)
 • Język korzyści
 • Mechanizmy wymiany informacji i integracji działań;

Zarządzanie poprzez motywowanie. Jak proces podejmowania decyzji wpływa na motywację zespołu?

 • Dlaczego ludzie pracują?
 • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
 • Motywujące zarządzanie relacjami menedżer – pracownik
 • Stawianie jasnych celów i oczekiwań
 • Feedback
 • Kiedy i w jaki sposób włączać zespół w proces podejmowania decyzji?

Proces podejmowania decyzji

 • Identyfikacja problemu
 • Określenie zadania – określenie mierników realizacji zadania
 • Priorytety – ich znaczenie, metody identyfikowania i koncentracji na ich realizacji
 • Gromadzenie informacji
 • Analiza różnych wariantów i skutków decyzji
 • Odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji

Racjonalizacja i wartościowanie decyzji

 • Określanie poziomu ryzyka i niepewności
 • Intuicja w podejmowaniu decyzji
 • Podejmowanie decyzji – podejście twórcze

Bariery utrudniające podejmowanie racjonalnych decyzji

 • Bariery informacyjne
 • Bariery organizacyjne
 • Bariery kompetencyjne

Sesja pytań i uwag – opracowanie własnej ścieżki podejmowania decyzji

Podsumowanie szkolenia