Dr Dariusz Tarczyński – Słowa klucze

Dr Dariusz Tarczyński – Słowa klucze


Rozmowa w naszym życiu odgrywa podstawową rolę. Czy wszystko przekazujemy jednak za pomocą słów…?

Czasem słyszymy jedno, a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Słowa, gesty, myśli przekazywane nam „między wierszami”, jeśli potrafimy je wychwycić., są najbardziej szczerym przekazem. Nie zawsze jednak zgodnie z zamierzeniem naszego partnera… !

Autor tej książki dzieli się swym wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-psychologicznej, przekazując proste spostrzeżenia znakomicie ułatwiające naszą komunikację z najbliższymi , traktując analizę wypowiedzi jako dynamiczny test projekcyjny.