Robert Żołędziewski

tel.: +48 604 606 717
e-mail: r.zoledziewski@nao.com.pl

Coach, konsultant, trener biznesu, szkoleniowiec i wykładowca na wyższych uczelniach. Aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, studium podyplomowego Coachingu i NLP. Od 2004r. współpracownik i trener Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji szkoleń, zwanych „miękkimi”.

Koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności personalnych oraz pogłębianiu wiedzy, decydujących o trafności decyzji i skuteczności działań, niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

Prowadzi zajęcia z autoprezentacji, wystąpień publicznych, technik sprzedaży, budowania zespołu, pracy zespołowej i komunikacji w oparciu o technikę Nieinwazyjnej Analizy Osobowości.

Jest trenerem o bogatym doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla kadry zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw, firm, urzędów, podnoszących kompetencje menedżera m.in. w zakresie: zarządzania i kierowania zespołem, kreowania wizerunku, radzenia sobie z sytuacją kryzysową czy z tremą przed wystąpieniami publicznymi. Zajmuje się kreowaniem wizerunku w mediach, stosując dostępne techniki audiowizualne.J ego domeną jest niekonwencjonalny sposób prowadzenia zajęć oraz doświadczenie praktyczne. Potrafi skutecznie motywować.

————————————-

Prowadził szkolenia m.in. dla:

 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH SOLINA-MYCZKOWCE S.A – temat „Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości w Komunikacji”
 • BPH i PKO S.A. – w ramach projektu MD1 współpraca z BPI Polska na rzecz Banków: temat „Autoprezentacja i Wystąpienia Publiczne” (lipiec 2007)
 • MEDIA-SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O. – temat szkolenia : „Profesjonalna Komunikacja”
 • ERNST & YOUNG – w ramach współpracy z EIRK, temat: „Sztuka Prezentacji”
 • WARBUD S. A. – „Autoprezentacja z wykorzystaniem technik Nieinwazyjnej Analizy osobowości” , oraz „Profesjonalna komunikacja w zespole”– (sierpień 2007)
 • NEWELL RUBBERMAID POLAND S. A. – oddział w Słupsku : „Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości w sprzedaży” (październik 2006)
 • URZĄD MIASTA ŁODZI – dla Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, temat: „Profesjonalna Komunikacja”
 • URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 • URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW – W ramach współpracy z EIRK, temat szkolenia: „ Sztuka Prezentacji i wystąpienia Publiczne”
 • CENTRALNY OŚRODEK SPORTU – w ramach współpracy z Pleograf, promocja Ośrodka ( grudzień 2009)
 • RUDNICKA & CONSULTING – cykl szkoleń sprzedażowych ( marzec 2010, czerwiec 2011)
 • ELDAR – współpraca w zakresie komunikacji i rozmów rekrutacyjnych (marzec 2009)
 • CALIVITA POLSKA SP. Z O.O. – cykl szkoleń z komunikacji i autoprezentacji ( wrzesień 2008, luty 2011, wrzesień 2012)
 • FESTO SP. Z O.O.
 • VOLVO POLSKA SP. Z O.O. – cykl szkoleń z komunikacji ( wrzesień – listopad 2005)
 • SHERATON WARSAW HOTEL, WESTIN WARSAW HOTEL – cykl szkoleń dla kadry kierowniczej warszawskich hoteli Sheraton i Westin (listopad 2010)
 • STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI – cykl szkoleń, temat: skuteczna komunikacja w pracy strażnika miejskiego ( grudzień 2010)
 • WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w ŁODZI – temat szkolenia: Profesjonalna komunikacja ( wrzesień 2012)
 • ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE – temat szkolenia: kształcenie kompetencji interpersonalnych w komunikacji (styczeń 2014)
 • WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI – temat: Budowanie relacji w zespole (czerwiec 2011 i 2012)
 • PROFESJONALNY URZĘDNIK – cykl szkoleń dla pracowników administracji publicznej, temat „Profesjonalna Komunikacja”
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Organizacji i Zarządzania – temat: Wizerunek w życiu codziennym i w relacjach biznesowych ( maj 2013)
 • SŁUCHMED APARATY SŁUCHOWE – temat szkolenia: Budowanie zespołu i komunikacja ( październik 2013)
 • XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ŁODZI – szkolenie dla rady pedagogicznej, temat szkolenia: autoprezentacja i wystąpienia publiczne (grudzień 2013)
 • LIBERTY POLAND S.A. – cykl szkoleń pt.: Warsztat sprzedażowy Plus Bank ( luty – marzec 2014)
 • TATE & LYLE PLC – cykl szkoleń z tematów: Profesjonalna komunikacja; Zarządzanie sobą w czasie; Zarządzanie stresem; Kreatywne myślenie; Współpraca w zespole (styczeń – marzec 2015)

oraz szereg szkoleń otwartych z autoprezentacji, komunikacji i analizy z wyglądu.