Rafał Szcześniak

Executive Manager, Business Consultant, Coach.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na Wydziałach: Humanistycznym (historia) oraz Zarządzania i Administracji (zarządzanie i organizacja). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania (marketing). Ukończył podyplomowe studia psychologiczne dla trenerów biznesu. Posiada dyplom Executive MBA University of Marseille
in France i Uniwersytetu Gdańskiego oraz międzynarodowe certyfikaty Coach ICI i Praktyk Psychologii NLP.

Trener w zakresie negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta, windykacji należności oraz „miękkich” kompetencji managerskich (motywowanie i kontrola, budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie, rekrutacja). Coach rozwoju personalnego (asertywność, techniki wywierania wpływu, komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie czasem, sterowanie emocjami, trening antystresowy, wzmacnianie poczucia własnej wartości). Specjalizacja: zarządzanie managerskie, strategie, negocjacje. Realizuje dedykowane projekty zarządcze w przedsiębiorstwach z sektora MSP.

Ponad 20-letnie doświadczenie jako menedżer zarządzający w korporacjach. Równocześnie prowadzi działalność konsultingową w zakresie kreowania oraz implementowania projektów dotyczących zarządzania strategicznego, marketingowego, zasobami ludzkimi oraz projektów dotyczących efektywnych zmian w przedsiębiorstwie.