is it ok to mix valium and tramadol buy valium online what pregnancy class is valium

what does phentermine treat phentermine 37.5mg rimonabant vs phentermine

soma markt zwettl buy soma soma pyörät

is long term ambien use dangerous ambien medication ambien drug interactions alcohol

xanax rp 0 25 buy xanax xanax pulmonary hypertension

soma surgery center order soma online fischer soma tec my style

tramadol dog heavy breathing buy tramadol can tramadol be used on cats

does xanax make you cough alprazolam no prescription get alprazolam Arvada

can you take rizatriptan with tramadol buy cheap tramadol tramadol for dogs same as humans

valium mot migrene diazepam 5mg mixing valium and citalopram

Rafał Szcześniak

Executive Manager, Business Consultant, Coach.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na Wydziałach: Humanistycznym (historia) oraz Zarządzania i Administracji (zarządzanie i organizacja). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania (marketing). Ukończył podyplomowe studia psychologiczne dla trenerów biznesu. Posiada dyplom Executive MBA University of Marseille
in France i Uniwersytetu Gdańskiego oraz międzynarodowe certyfikaty Coach ICI i Praktyk Psychologii NLP.

Trener w zakresie negocjacji, sprzedaży, obsługi klienta, windykacji należności oraz „miękkich” kompetencji managerskich (motywowanie i kontrola, budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie, rekrutacja). Coach rozwoju personalnego (asertywność, techniki wywierania wpływu, komunikacja, autoprezentacja, zarządzanie czasem, sterowanie emocjami, trening antystresowy, wzmacnianie poczucia własnej wartości). Specjalizacja: zarządzanie managerskie, strategie, negocjacje. Realizuje dedykowane projekty zarządcze w przedsiębiorstwach z sektora MSP.

Ponad 20-letnie doświadczenie jako menedżer zarządzający w korporacjach. Równocześnie prowadzi działalność konsultingową w zakresie kreowania oraz implementowania projektów dotyczących zarządzania strategicznego, marketingowego, zasobami ludzkimi oraz projektów dotyczących efektywnych zmian w przedsiębiorstwie.