xanax detox success stories buy xanax why does xanax make you angry the next day

ambien after 1 beer buy ambien online ambien and amitriptyline

ambien mental illness buy ambien online ambien and metallic taste

retrograde amnesia ambien buy ambien is it safe to take ambien in early pregnancy

buy xanax online Fremont buy xanax can you overdose on xanax and percocet

buy ambien sleeping pills usa ambien online no prescription can i split an ambien in half

valium online Palmdale buy valium is valium equivalent to xanax

valium for anxious dogs diazepam 5mg difference between valium and versed

tramadol tropfen online kaufen tramadol buy can you take codeine phosphate and tramadol together

tramadol for shoulder pain tramadol 50 mg ultram side effects in men

Marek Łyp

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Doświadczenie:
• realizacja projektów europejskich w dziedzinie kształtowania zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pracy psychokorekcyjnej z osobami niepełnosprawnymi;
• praca w charakterze wykładowcy psychologii z naciskiem na takie przedmioty jak: psychologia ogólna, psychologia osobowości, psychologia głębi, psychologia transpersonalna, hipnologia, interpretacja treści sennych…
• prowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych;
• działania publicystyczne, praca na stanowisku specjalisty ds. PR i współpracy z mediami w Biurze Prasowym Prezydenta Miasta Łodzi (do roku 2003).
• działalność promocyjno-biznesowa oraz działania w dziedzinie PR;
• pogłębione studia psychologiczne przy równoczesnej współpracy z czołowymi specjalistami i teoretykami oraz z jednostkami wdrażającymi innowacyjne metody pracy z klientem;
• studia nad oddziaływaniem słowa; przekłady literatury psychologicznej oraz tekstów naukowych i technicznych; praca publicystyczna;
• opracowywanie i promowanie nowych technologii pracy konsultacyjnej, programów edukacyjnych, organizacja szkoleń i treningów oraz tłumaczenia z zakresu psychologii.
Specjalizuje się w poznaniu człowieka poprzez testy projekcyjne. Samopoznanie w tym trybie czyni punktem wyjścia do rozwoju osobistej kreatywności.
Prowadzi badania i wykłady z zakresu inteligencji emocjonalnej. Wzrostem sprawności w tej dziedzinie wspomaga rozwój zawodowy.
Zajmuje się poszukiwanie związków pomiędzy stanem psychiki, a zdrowiem fizycznym i kondycją w działalności dnia codziennego.
Jest zwolennikiem holistycznego ujmowania czynników, które kształtują człowieka w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.