Marek Łyp

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Doświadczenie:
• realizacja projektów europejskich w dziedzinie kształtowania zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pracy psychokorekcyjnej z osobami niepełnosprawnymi;
• praca w charakterze wykładowcy psychologii z naciskiem na takie przedmioty jak: psychologia ogólna, psychologia osobowości, psychologia głębi, psychologia transpersonalna, hipnologia, interpretacja treści sennych…
• prowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych;
• działania publicystyczne, praca na stanowisku specjalisty ds. PR i współpracy z mediami w Biurze Prasowym Prezydenta Miasta Łodzi (do roku 2003).
• działalność promocyjno-biznesowa oraz działania w dziedzinie PR;
• pogłębione studia psychologiczne przy równoczesnej współpracy z czołowymi specjalistami i teoretykami oraz z jednostkami wdrażającymi innowacyjne metody pracy z klientem;
• studia nad oddziaływaniem słowa; przekłady literatury psychologicznej oraz tekstów naukowych i technicznych; praca publicystyczna;
• opracowywanie i promowanie nowych technologii pracy konsultacyjnej, programów edukacyjnych, organizacja szkoleń i treningów oraz tłumaczenia z zakresu psychologii.
Specjalizuje się w poznaniu człowieka poprzez testy projekcyjne. Samopoznanie w tym trybie czyni punktem wyjścia do rozwoju osobistej kreatywności.
Prowadzi badania i wykłady z zakresu inteligencji emocjonalnej. Wzrostem sprawności w tej dziedzinie wspomaga rozwój zawodowy.
Zajmuje się poszukiwanie związków pomiędzy stanem psychiki, a zdrowiem fizycznym i kondycją w działalności dnia codziennego.
Jest zwolennikiem holistycznego ujmowania czynników, które kształtują człowieka w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.