ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Cele:

 • Nabycie umiejętności planowania i zarządzania projektem
 • Kształcenie postaw liderskich w zarządzaniu zespołem projektowym
 • Poznanie sposobów pozafinansowego motywowania zespołu
 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych
 • Wzrost skuteczności kierowania zespołem

(16 jedn. dydakt.)

 1. Efektywne zarządzanie i planowanie projektem
  – pisanie planu projektu
  – określanie granic projektu
 2. Struktura i podejmowanie decyzji w projekcie
  – Realizacja a kontrolowanie czasu
  – Tworzenie zespołu projektowego
  – Kontrolowanie projektu podczas jego realizacji
  – Zarządzanie ryzykiem i postępami w projekcie
  – Raportowanie i finalizowanie projektu
  – Współdziałanie i komunikacja w zespołach projektowych
 3. Manager projektu
  – Planowanie
  – Wprowadzanie innowacji
  – Ustalanie celów zespołowych i indywidualnych
  – Zarządzanie sobą w czasie
  – Motywowanie, motywowanie pozafinansowe
  – Style zarządzania i komunikacji