WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU


WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad tworzenia profesjonalnej prezentacji
 • Zdobycie wiedzy o czynnikach warunkujących udane wystąpienie
 • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych dla efektywnych wystąpień publicznych
 • Poznanie zasad stosowania podstaw technik wywierania wpływu
 • Nabycie umiejętności z zakresu skuteczności przepływu informacji

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

 1. Filary efektywnej prezentacji
  – Znajomość środków przekazu, tematu, wiedza o odbiorcach
  – Techniki przemawiania;
  – Czynniki osobowościowe – rola pozytywnego nastawienia, twórcze podejście, umiejętność kontroli emocji
 2. Prezentacja publiczna – kluczowe aspekty
  – Przygotowanie prezentacji
  – Struktura wystąpienia
  – Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia siły oddziaływania prezentacji
 3. Dobra prezentacja
  – Pierwsze zdania
  – Wątki i argumentacja
  – Zasada 3P
  – Jak sobie radzić z pytaniami? – rodzaje pytań

Dzień II (8 jedn. dydakt.)

 1. Komunikacja interpersonalna
  – Jak mówić, aby ludzie słuchali?
  – Jak słuchać, aby ludzie mówili?
  – Struktura stanów „JA” w analizie transakcyjnej
 2. Prezentacja publiczna – podstawowe zasady wywierania wpływu
  – Język korzyści
  – Implikacja
  – Język perswazji
  – Presupozycje
  – Trzy magiczne słowa: NIE, SPRÓBUJ, ALE
 3. Wypowiedzi dla mediów