RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I ASERTYWNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I ASERTYWNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE


RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I ASERTYWNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków stresu.
 • Uświadomienie sobie różnych możliwości zapobiegania objawom przeciążenia stresem.
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacji stresowej

Rozwijanie praktycznych umiejętności zapobiegania sytuacjom stresu zadaniowego.

 • Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy
 • Opanowanie metod radzenia sobie z własnymi emocjami – szybkie metody relaksacji
 • Zamiana krytyki na użyteczną informację zwrotną
 • Nabycie umiejętności właściwiej oceny ludzi, problemów i relacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowych i pozytywnego ich rozwiązywania

Program szkolenia:

(8 -16 jedn dydakt.)

 1. Wprowadzenie. Stres dobry, czy zły?
  • Emocje jako system wczesnego ostrzegania
  • Identyfikacja własnych objawów i źródeł stresu. Stresogeny – jak je rozpoznawać, redukować i eliminować
  • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
  • Naturalne reakcje obronne w sytuacji nadmiernego stresu
 2. Strategie radzenia sobie ze stresem i profilaktyka stresu
  • Rola przekonań w radzeniu sobie ze stresem. Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne „wzmacniacze” stresu – jak je przełamać?
  • Strategie radzenia sobie ze stresem: emocje, zadanie, unikanie
 3. Asertywność w radzeniu sobie ze stresem
  • Poznanie praw asertywnych
  • Jak radzić sobie z krytyką? Jak mówić „nie”? Jak wyrażać prośby?
  • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
  • Asertywność a budowanie własnej wartości
 4. Budowanie dobrych relacji personalnych – zachowanie asertywne z trudnymi partnerami
  • Reagowanie na postawę partnera:
   – roszczeniową
   – poniżającą
   – sarkastyczną
   – lekceważącą
   – wyniosłą
  • Stres i brak czasu a zachowania asertywne
 5. Praca z indywidualnymi problemami uczestników