KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCY – Zarządzanie i motywowanie

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCY – Zarządzanie i motywowanie


KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCY – Zarządzanie i motywowanie

Cele:

 • Doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami;
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem;
 • Nabycie umiejętności delegowania zadań;
 • Doskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały;
 • Poznanie zasad stosowania podstaw technik wywierania wpływu
 • Nabycie umiejętności z zakresu skuteczności przepływu informacji
 • Nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, motywowania opartego na ich predyspozycjach i zdolnościach

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

 1. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
  – Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy
  – Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące
  – Jak słuchać, aby ludzie mówili? Aktywne słuchanie.
  – Bariery komunikacyjne
 2. Doskonalenie kompetencji asertywnościowych
  – Radzenie sobie z trudnym współpracownikiem
  – Konstruktywne wyrażanie gniewu i niezadowolenia
  – Umiejętność zachowania się w sytuacjach odmowy, krytyki, różnic poglądów

Dzień II (8 jedn. dydakt)

 1. Jak zarządzać efektywnie
  – Dlaczego warto efektywnie zarządzać?
  – Przywódca i jego rola w zespole.
  – Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania
  – Zarządzanie czasem, organizowanie pracy własnej i zespołu
  – Ustalenie celów i zadań, planowanie, budowanie planu i harmonogramu
  – Delegowanie, zasady skutecznej delegacji
 2. Znaczenie procesów komunikowania się w aspekcie motywowania
  – Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
  – Dlaczego pracujemy?
  – Omówienie wybranych koncepcji motywowania pracowników (Jak chwalić? Jak krytykować?)
 3. Najczęstsze błędy i zagrożenia w zarządzaniu ludźmi – jak ich uniknąć?
  (podsumowanie)