KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH

KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH


KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji i standardów wpływających na jej jakość
 • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych do prowadzenia negocjacji
 • Poznanie niestandardowych technik z zakresu nieinwazyjnej analizy osobowości sprzyjających budowaniu relacji
 • Poznanie zasad prowadzenia negocjacji
 • Kształtowanie postrzegania siły własnej podczas negocjacji

Program szkolenia

(8 -16 jedn. dydakt.)

Kształcenie umiejętności interpersonalnych w komunikacji

 1. Etapy dialogu
  – Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, wygląd jako źródło informacji o nas i o rozmówcy)
  – Rozwinięcie: umiejętność zadawania pytań, stosowanie parafrazy, stosowanie języka korzyści w rozmowach
  – Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów
 2. Elementy techniki wpływu społecznego w kontaktach interpersonalnych
  – opis i zastosowanie technik wpływu społecznego możliwych do zastosowania podczas rozmów – presupozycje
 3. Osoba negocjatora
  – kompetencje, źródła siły
  – rozumienie własnej pozycji w negocjacjach
 4. Planowanie negocjacji
  – cele negocjacji
  – określenie strategii
  – wybór technik wspomagających negocjacje
 5. Style negocjacji– założenia strategii negocjacyjnych
  – twarde negocjacje
  – miękkie negocjacje
  – negocjacje rzeczowe