TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI – ubiór jako źródło informacji o człowieku

TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI – ubiór jako źródło informacji o człowieku

Wolność wyboru naszego ubioru jest pozorna. Nie zdajemy sobie sprawy, że w zwyczajnej bluzce, spodniach, paskach, guzikach przekazujemy innym informacje o sobie w sposób niezamierzony.

Kiedy poznajemy mowę stroju zupełnie inaczej zaczynamy widzieć, rozumieć siebie i innych ludzi.

Cele:

 • Poznanie niestandardowych technik z zakresu nieinwazyjnej analizy osobowości – analiza osobowości na podstawie wyglądu
 • Poznanie obszaru zastosowania w praktyce techniki interpretacji osobowości na podstawie wyglądu
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania analizy osobowości na podstawie wyglądu

PROGRAM WARSZTATU

16 jedn. dydakt)

 1. Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (ubiór, mowa ciała, wypowiedź, pismo) – wprowadzenie
 1. Przestrzeń jako podstawa do interpretacji zachowań i wyglądu człowieka

– podział przestrzeni i odniesienia symboliczne według Pulver`a

– trójpodział

– analiza wyglądu z perspektywy symboliki przestrzeni – ćwiczenia

 1. Symboliczne znaczenie kolorów

ukryte wymiary – kolory „jawne” i „tajne”

– wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, preferencji i ukrytych pragnień

– analiza wyglądu z perspektywy symboliki barw – ćwiczenia

 1. Interpretacja komunikatów niewerbalnych – mowa stroju, mowa ciała

– dlaczego nosimy stroje: obszerne, blisko ciała, zwiewne, ciężkie i inne

– buty – symboliczne odniesienie do podstaw

ozdoby – interpretacja ze względu na kształt, kolor, poziom występowania

– makijaż

wygląd pamiętnikiem przeszłości- tatuaż, otyłość

wygląd jako implikacja zachowań – wzrost

 1. Analiza osobowości na podstawie wyglądu jako technika służąca rozumieniu zachowań i intencji człowieka

– wygląd jako źródło informacji człowieku – ćwiczenia w analizie osobowości na podstawie wyglądu

– przykłady zastosowania interpretacji osobowości na podstawie wyglądu

METODYKA

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem prezentacji medialnej. Prezentowane treści zostaną przekazane głównie w postaci:

 • wykładu popartego przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia
 • prezentacji multimedialnej obejmującą tematykę szkolenia
 • konsultacji i wymiany własnych doświadczeń
 • dyskusji uzupełniającą analizę przypadków