TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY WYPOWIEDZI – słowa klucze

TECHNIKI NAO W KOMUNIKACJI – KONTEKSTOWA ANALIZA WYPOWIEDZI

Rozmowa w naszym życiu odgrywa ważną rolę. Jednakże … czasem słyszymy jedno, a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Jak wychwycić sensy i znaczenia wypowiadane „między wierszami”? Jeśli to potrafimy – dotykamy najbardziej prawdziwego przekazu. Kiedy poznajemy wielopoziomowość wypowiedzi i bogactwo znaczeń wypowiadanych na co dzień słów , zaczynamy słyszeć i rozumieć więcej.

Analiza wypowiedzi to unikalna i wyjątkowo skuteczna technika stosowana w komunikacji interpersonalnej i negocjacjach biznesowych. Komunikacja interpersonalna zyskuje dodatkowy, nowy wymiar

W programie:

  • Wielopoziomowość wypowiedzi,
  • Słowa klucze,
  • Kontekstowa analiza i interpretacja wypowiedzi