PSYCHOGRAFOLOGIA – analiza grafologiczna pisma

PSYCHOGRAFOLOGIA – analiza grafologiczna pisma

Wielkość i kształt liter, pochylenie pisma, kształt marginesów i wiele innych cech pisma ujawniają cechy charakteru człowieka, jego indywidualność i niepowtarzalność.

Anal­iza i wnioskowanie na podstawie pisma ręcznego to niein­wazyjna metoda oparta na zależnościach pomiędzy pismem a charakterem człowieka. Od wieków służy szybkiemu i skutecznemu określaniu osobowości, sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu człowieka.

Współcześnie wykorzystują ją z powodzeniem w swojej pracy psychologowie i pedagodzy, doradcy zawodowi, menedżerowie działów HR.

W programie m.in:

Psychografologia jako projekcyjna technika badania osobowości – Psychografologia w doradztwie personalnym – Interpretacja pisma z perspektywy trójpodziału i symbolika przestrzeni w koncepcji Maxa Pulvera – Interpretacje w zależności od formy, układu marginesów, wielkości, szerokości , łączności i stopnia pochylenia pisma, wzbogacenia, uproszczenia, pętlice i znaki diaktryczne i in. – Dużo ćwiczeń w badaniu pisma, analizy psychografologiczne.