ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE


ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie uczestnikom szkolenia, że czasem nie można zarządzać a jedynie własnymi działaniami
 • Zwiększenie wydajności osobistej i grupowej w realizacji zadań
 • Wzrost motywacji osiągnięć oraz pracy nad sobą
 • Efektywne reagowanie na zadania o różnym priorytecie
 • Poznanie narzędzi i technik bezpośrednio wpływających na podniesienie efektywności wykonywania obowiązków zawodowych
 • Wypracowanie metod na radzenie sobie z problemami złodziei czasu wraz z określeniem przyczyn ich występowania

PROGRAM SZKOLENIA (8-16 jedn. dydakt.)

 1. Typowe problemy z czasem
  – Moje nastawienie do czasu
  – „Złodzieje” czasu – jak eliminować?
 2. Planowanie
  – Zasady efektywnego planowania
  – Sposoby planowania czasu
  – Przeciwdziałanie pożeraczom czasu
 3. Podejmowanie decyzji
  – Priorytety i ich strategiczne znaczenie
  – Zasada Pareto
  – Analiza ABC
 4. Kontrola, samokontrola i samoocena
  – Analiza efektywności własnej pracy
  – Mój harmonogram dnia
 5. Skuteczny przepływ informacji, czyli metody komunikacji w pracy
  – Technika aktywnego słuchania w budowaniu dobrego kontaktu
  – Technika zadawania pytań i parafrazowania
  – Komunikacja niewerbalna
  – Bariery w komunikowaniu się