TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI W SPRZEDAŻY

TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI W SPRZEDAŻY


TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI W SPRZEDAŻY

Cele szkolenia:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych;
 • Poznanie i nabycie umiejętności stosowania w kontaktach interpersonalnych niestandardowych technik z zakresu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości;
 • Zrozumienie możliwości zastosowania w sprzedaży i negocjacjach technik analizy osobowości na podstawie wyglądu i wypowiedzi;
 • Poznanie nowej, skutecznej metody określania potrzeb klienta w oparciu o techniki NAO;
 • Kształcenie umiejętności wykorzystania technik NAO w sprzedaży i negocjacjach handlowych;
 • Poznanie możliwości wykorzystania analizy wypowiedzi i wyglądu podczas stosowania technik wywierania wpływu;
 • Kształtowanie postrzegania siły własnej podczas negocjacji.

Program szkolenia

Dzień I (8 jednostek dydaktycznych)

 1. Diagnoza
  – Czym jest dla mnie sprzedaż? (dyskusja sterowana)
  – Moje słabe i mocne strony (ćwiczenie indywidualne, analiza)
  – Profesjonalizm w stosowaniu standardów komunikacyjnych a sukces w sprzedaży
 2. Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości jako sposób poznania i rozumienia zachowań i intencji człowieka
  – Wygląd, wypowiedź, pismo jako źródło informacji człowieku (wprowadzenie w zagadnienie technik NAO)
 3. Symbolika przestrzeni a interpretacja zachowań i wyglądu człowieka
  – Trójpodział przestrzeni
  – Podział przestrzeni i odniesienia interpretacyjne według Pulver`a
  – Analiza wyglądu i zachowań z perspektywy symboliki przestrzeni – ćwiczenia
 4. Psychologia ubioru. Symboliczne znaczenie kolorów
  – Ukryte wymiary – kolory „jawne” i „tajne”
  – Wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, preferencji i ukrytych pragnień
  – Analiza wyglądu z perspektywy symboliki barw – ćwiczenia

Dzień II ( 8 jednostek dydaktycznych)

 1. Jak błyskawicznie i bezbłędnie rozpoznać klienta?
  Interpretacja komunikatów niewerbalnych – mowa stroju, mowa ciała

  – dlaczego nosimy stroje: obszerne, blisko ciała, zwiewne, ciężkie i inne
  – buty – symboliczne odniesienie do podstaw
  – ozdoby – interpretacja ze względu na kształt, kolor, poziom występowania
  – makijaż
  – wygląd pamiętnikiem przeszłości- tatuaż, otyłość
  – wygląd jako implikacja zachowań – wzrost
 2. NAO w technikach wywierania wpływu
  – oddziaływanie podprogowych komunikatów ( ćwiczenie z wykorzystaniem wybranych elementów komunikacji niewerbalnej)
  – dostosowanie stylu rozmowy i relacji do typu rozmówcy
  – wykorzystanie interpretacji wypowiedzi w negocjacjach – słowa kluczowe (ćwiczenia w stosowaniu technik wpływu: negacje, implikacje, presupozycje z wykorzystaniem analizy wypowiedzi)

METODYKA

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w sposób interaktywny, włączającą do udziału wszystkich uczestników szkolenia.
Profesjonalizm trenera w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i wybitne doświadczenie trenerskie, trafność doboru technik trenerskich i problematyki adekwatnie do potrzeb grupy, daje gwarancje wysokiej skuteczności szkolenia. Wprowadzenie wybranych technik nieinwazyjnej analizy osobowości czyni szkolenie atrakcyjnym, ale też w dużym stopniu angażuje emocje uczestników. Przekazywana wiedza staje się łatwo przyswajalna, nieustanne odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń silnie motywuje do wykorzystania jej w praktyce. Analiza osobowości na podstawie wyglądu to niestandardowa umiejętność, która daje uczestnikom naszych szkoleń ogromne możliwości wykorzystania jej na co dzień, zarówno w relacjach zawodowych jak i osobistych.

Prowadzący: Dariusz Tarczyński

Kluczowe kwalifikacje (odpowiednie dla projektu):

DARIUSZ TARCZYŃSKI

dr psychologii, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości, trener o bogatym doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej, negocjacji handlowych, profesjonalnej obsługi klienta, technik aktywnego poszukiwania pracy dla przedsiębiorstw, firm, urzędów
– Jest twórcą oryginalnych metod analizy osobowości na podstawie wyglądu i wypowiedzi, występował jako gość wielu wywiadów prasowych i programów telewizyjnych poświęconych temu tematowi. Jest autorem kilku publikacji poświęconych nieinwazyjnej analizie osobowości człowieka np. w oparciu o analizę wyglądu, czy interpretację wypowiedzi.
– Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji, technik sprzedaży, umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych
– Uczestniczenie w pracach nad budową systemu kompetencji i metod rekrutacji dla stanowisk pracy.
– Prowadzenie negocjacji na rzecz firm.
– Prowadzenie szkoleń i coachingu z zakresu rozwoju kwalifikacji pracowniczych.
– Prowadzenie doradztwa z autoprezentacji i technik wywierania wpływu dla przedsiębiorców i polityków.