PROFESJONALNA SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

PROFESJONALNA SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE


PROFESJONALNA SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

Cele szkolenia:

 • wykształcenie umiejętności określania własnych celów handlowych i potrzeb klienta
 • nabycie umiejętności planowania kontaktu handlowego
 • poznanie technik NAO usprawniających komunikację i prowadzenie negocjacji
 • kształtowanie zdolności aktywnej komunikacji z klientem
 • poznanie oraz kształcenie praktycznego wykorzystania technik sprzedaży.
 • nabycie umiejętności budowania dobrego, opartego na zaufaniu i zrozumieniu kontaktu z klientem
 • kształcenie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji
 • wzrost motywacji osiągnięć i pracy nad sobą

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

 1. Wprowadzenie
  – Moja rola, czyli czego oczekuje klient ode mnie? – dyskusja sterowana
  – Czemu służy rozmowa z klientem zorientowana na jego satysfakcję?
 2. Przygotowanie do rozmów sprzedażowych
  – Wyodrębnienie i przećwiczenie umiejętności psychologicznego przygotowania do rozmów (samomotywacja, zwiększenie pewności siebie,
  autoprezentacja -profesjonalny wizerunek
  sprzedawcy, nastawienie na sukces).
 3. Techniki NAO w komunikacji
  – wygląd i wypowiedź jako źródło informacji
 4. Prezentacja oferty handlowej
  – sposoby efektywnej argumentacji swojej pozycji. Techniki: parafraza, podsumowania, lustra, poparcia.
  – wzmocnienie własnej pozycji w procesie prezentacji
  – wychwytywanie sygnałów zainteresowania

Dzień II (8 jedn. dydakt.)

 1. Istota negocjacji
  – rozumienie własnej pozycji w negocjacjach
  – rozpoznanie motywów działania klienta jako czynnik wzmacniający negocjacje cenowe
 2. Planowanie negocjacji
  – cele negocjacji
  – określenie strategii
  – wybór technik wspomagających negocjacje
 3. Style negocjacji– założenia strategii negocjacyjnych
  – twarde negocjacje
  – miękkie negocjacje
  – negocjacje rzeczowe
 4. Model Blake`a
  – negocjacje wygrana – wygrana
 5. Techniki wywierania wpływu w negocjacjach