PROFESJONALNA KOMUNIKACJA ROZMOWY HANDLOWE

PROFESJONALNA KOMUNIKACJA ROZMOWY HANDLOWE


PROFESJONALNA KOMUNIKACJA ROZMOWY HANDLOWE

Cele szkolenia:

  • Poznanie zasad skutecznej obsługi klienta i standardów wpływających na jej jakość
  • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientem
  • Poznanie niestandardowych technik z zakresu nieinwazyjnej analizy osobowości sprzyjających budowaniu relacji
  • Kreowanie postaw pozwalających na profesjonalne podejście do klienta
  • Kształtowanie umiejętności aktywnej komunikacji z klientem

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

Profesjonalizm w obsłudze klienta
– Moja rola, czyli czego oczekuje klient ode mnie? – dyskusja sterowana
– Kryteria obsługi – na co zwraca uwagę klient?
– Budowanie relacji z klientem
– Opracowanie modelu profesjonalnej obsługi klienta – praca w grupach

Tworzenie dialogu z klientem
– Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, wygląd jako źródło informacji o kliencie)
– Rozwinięcie: umiejętność zadawania pytań (ćwiczenia z zakresu zamiany pytań zamkniętych na otwarte), stosowanie parafrazy
– Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów

Dzień II (8 jedn. dydakt)

Kształcenie umiejętności interpersonalnych w komunikacji z klientem
– Zastosowanie języka korzyści w rozmowach – ćwiczenia w grupach
– Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów klienta
– Analiza i korekta zachowań w kontaktach z klientem – ćwiczenie

Trudny klient – radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów
– Zarzut czy wymówka klienta – jak reagować?
– Techniki wykorzystywane w relacjach z trudnym klientem: własne ograniczenia w komunikacji z trudnym klientem, wypracowania sposobów w obsłudze niektórych klientów
– Zdobycie umiejętności odpierania zarzutów
– Asertywność i jej rola w obsłudze klientów