PROFESJONALNA KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE

PROFESJONALNA KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE


PROFESJONALNA KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE

Cele szkolenia:

  • Poznanie zasad skutecznej komunikacji i standardów wpływających na jej jakość
  • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych dla efektywnego funkcjonowania zespołu
  • Poznanie podstaw funkcjonowania efektywnego i zintegrowanego zespołu.
  • Zrozumienie naturalnych procesów związanych z udziałem lub tworzeniem się zespołu.
  • Wzrost samomotywacji związanej z uczestnictwem w zespole i działaniach zadaniowych.
  • Zdecydowana poprawa współdziałania, elastyczna i otwarta komunikacja.

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

Czym jest komunikowanie się? – kształcenie umiejętności interpersonalnych
– Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy
– Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące
– Aktywne słuchanie
– Zastosowanie języka korzyści w rozmowach

Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu
– Czym jest zespół?
– Cechy efektywnego zespołu
– Grupa a zespół
– Zasady funkcjonowania zespołu
– Komunikacja i zasady współdziałania w zespole

Dzień II (8 jedn. dydakt)

Komunikacja w zespole
– Style komunikowania się
– Bariery komunikacyjne
– Analiza i korekta zachowań w zespole – ćwiczenia

Optymalizacja pracy w zespole
– Role w zespole
– Etapy rozwoju zespołu – formowanie, docieranie, normowanie, działanie
– Cechy efektywnego zespołu

Skuteczna komunikacja jako podstawa efektywności pracy w zespole
– Zespołowe ustalanie priorytetów i rozwiązywanie problemów.
– Zespołowe podejmowanie decyzji – metody, korzyści i ryzyka

Zagrożenia dla pracy zespołowej – jak je minimalizować?
Dyskusja sterowana, ćwiczenia