PLAN FILMOWY – REKLAMA MOJEJ FIRMY

PLAN FILMOWY – REKLAMA MOJEJ FIRMY


PLAN FILMOWY – REKLAMA MOJEJ FIRMY

WARSZTAT INTEGRACYJNO – KOMUNIKACYJNY

Cele szkolenia:

 • Poznanie sposobów na skuteczną autoprezentację
 • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych dla efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Poznanie podstawowych zasad przygotowania profesjonalnego spotu reklamowego
 • Poznanie podstaw funkcjonowania efektywnego i zintegrowanego zespołu.
 • Zrozumienie naturalnych procesów związanych z udziałem lub tworzeniem się zespołu.
 • Wzrost motywacji związanej z uczestnictwem w zespole i działaniach zadaniowych.
 • Zdecydowana poprawa współdziałania, elastyczna i otwarta komunikacja.
 • Budowanie więzi ze współpracownikami oparte o szczere i mocne podstawy.
 • Integracja grupy poprzez zabawę

Program szkolenia

 1. Co to jest własny wizerunek? (2 jedn. dydakt.)
  – Rola wizerunku (wprowadzenie)
  – Podstawowe zasady skutecznej autoprezentacji
  – Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju) dla zwiększenia siły oddziaływania prezentacji
 2. Zasady przygotowania wystąpień przed kamerą (2 jedn. dydakt.)
  – Jak zrobić dobry spot reklamowy?
 3. Plan filmowy:
  Przygotowanie i realizacja filmu „Reklama mojej firmy” (4 jedn. dydakt.)

  – na czym polega plan filmowy (przygotowania studia i realizatorów nagrania)
  – ustalenie zasad realizacji filmu i współpracy z reżyserem, podział na zespoły
  – casting – wybór aktorów pierwszo- i drugoplanowych
  – realizacja filmów reklamowych w zespołach
 4. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu
  (wykład połączony z warsztatem. 4-6 jedn. dydakt.)

  – Czym jest zespół?
  – Cechy efektywnego zespołu
  – Grupa a zespół
  – Zasady funkcjonowania zespołu
  – Komunikacja i zasady współdziałania w zespole
 5. Prezentacja filmów, konkurs na najlepszy film, wybór najlepszego (lub najbardziej zabawnego) aktora.
  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymają płyty z nagraniem przebiegu realizacji filmu oraz przygotowanymi filmami reklamowymi.