KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO


KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO

Cele szkolenia:

 • Przypomnienie zasad skutecznej komunikacji i standardów wpływających na jej jakość
 • Ćwiczenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych dla efektywnego funkcjonowania zespołu
 • Wzrost motywacji związanej z uczestnictwem w zespole i działaniach zadaniowych.
 • Zdecydowana poprawa współdziałania, elastyczna i otwarta komunikacja.
 • Budowanie więzi ze współpracownikami oparte o szczere i mocne podstawy.
 • Integracja grupy
 • Uświadomienie uczestnikom szkolenia, że czasem nie można zarządzać, lecz jedynie sobą.
 • Zwiększenie wydajności osobistej i grupowej w realizacji zadań.
 • Zwiększenie motywacji osiągnięć oraz pracy nad sobą.
 • Efektywne reagowanie na zadania o różnym priorytecie.
 • Doskonalenie umiejętności budowania dobrego, opartego na zaufaniu i zrozumieniu kontaktu z klientem przez telefon

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn, dydakt)

(ćwiczenia w zakresie komunikacji z wykorzystaniem doświadczeń w pracy i wiedzy o produktach firmy, analiza przykładowych sytuacji)

 1. Czym jest komunikowanie się? – doskonalenie umiejętności interpersonalnych
  – Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy
  – Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące
  – Bariery komunikacyjne
 2. Jak budować dobry kontakt z klientem przez telefon?
  – Zastosowanie języka korzyści w rozmowach
  – Zarzut czy wymówka klienta – jak reagować?
  – Przygotowanie argumentów sprzedażowych (bank korzyści)
  – Pierwsze 10 sekund, czyli jak zmienić obojętność w zainteresowanie – inicjowanie profesjonalnego kontaktu
  – Elementy negocjacji przez telefon
  – Zasady umiejętnego „domykania” rozmów

Dzień II (8 jedn. dydakt.)

 1. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie?
  – Zasady efektywnego planowania czasu
  – Czynniki warunkujące trafność podejmowanych decyzji
  – Strategiczne znaczenie priorytetów
  – Zasada Pareto
  – Analiza ABC
 2. Realizacja zadań i organizacja
  – Kontrola przebiegu pracy i jej wyników
  – Co niepotrzebnie zabiera Twój czas – jak temu przeciwdziałać?
  – Mój plan dnia – analiza własnego sposobu gospodarowania czasem
 3. Strategie radzenia sobie ze stresem