Telemarketing – profesjonalna sprzedaż przez telefon

Cele szkolenia:

  • wykształcenie umiejętności określania własnych celów handlowych i potrzeb klienta
  • nabycie umiejętności planowania kontaktu handlowego
  • kształtowanie zdolności aktywnej komunikacji z klientem
  • poznanie oraz kształcenie praktycznego wykorzystania technik sprzedaży.
  • nabycie umiejętności budowania dobrego, opartego na zaufaniu i zrozumieniu kontaktu z klientem przez telefon oraz zdobycie umiejętności dopasowywania się.
  • poznanie zasad profesjonalnej komunikacji
  • poznanie efektywnych sposobów pozyskiwania nowych klientów
  • nabycie umiejętności wyznaczania celów rozmowy telefonicznej
  • wzrost efektywności działań telemarketingowych

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

Profesjonalizm w komunikacji z klientem

– Moja rola, czyli czego oczekuje klient ode mnie? – dyskusja sterowana

– Kryteria obsługi – na co zwraca uwagę klient?

– Budowanie relacji z klientem

– Opracowanie modelu profesjonalnej obsługi klienta – praca w grupach

– Przykładowe scenki rozmowy z klientem – analiza

Tworzenie dialogu z klientem

– Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, wygląd jako źródło informacji o kliencie)

– Rozwinięcie: umiejętność zadawania pytań (ćwiczenia z zakresu zamiany pytań zamkniętych na otwarte), stosowanie parafrazy

– Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów

Kształcenie umiejętności interpersonalnych w komunikacji z klientem

Zastosowanie języka korzyści w rozmowach – ćwiczenia w grupach

– Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów klienta

– Przykłady rozmów z klientem według wypracowanego standardu

– Analiza i korekta zachowań w kontaktach z klientem

Dzień II (8 jedn. dydakt.)

Przygotowanie do rozmów

– Wyodrębnienie i przećwiczenie umiejętności psychologicznego przygotowania do rozmów (samomotywacja, zwiększenie pewności siebie, autoprezentacja -profesjonalny wizerunek sprzedawcy, nastawienie na sukces).

Profesjonalna rozmowa przez telefon – jak budować dobry kontakt z klientem przez telefon?

Podstawowe zasady pracy z telefonem

– Jak budować dobry kontakt z klientem przez telefon?

Etapy rozmowy telefonicznej

– Przygotowanie argumentów sprzedażowych (bank korzyści)

– Pierwsze 10 sekund, czyli jak zamienić obojętność klienta w zainteresowanie. Inicjowanie kontaktu przez telefon.

– Elementy negocjacji przez telefon

– Zasady umiejętnego domykania rozmów

Finalizacja transakcji – wybrane techniki

– Wychwytywanie sygnałów kupna (werbalnych i niewerbalnych)

– W rytmie „TAK”

– Wzajemne zaangażowanie