Techniki wpływu i komunikacja w negocjacjach

PROGRAM SZKOLENIA ( 8 lub 16 jedn. dydakt.)

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

– Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy

– Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące

– Jak słuchać, aby ludzie mówili? Aktywne słuchanie.

– Bariery komunikacyjne

Jak budować dobry kontakt z rozmówcą na poziomie komunikacji niewerbalnej?

przekaz niewerbalny a interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy.

Doskonalenie kompetencji asertywnościowych

– Przywódca i jego rola w zespole.

Radzenie sobie z trudnym współpracownikiem

– Konstruktywne wyrażanie gniewu i niezadowolenia

– Umiejętność zachowania się w sytuacjach odmowy, krytyki, różnic poglądów

PODSTAWOWE ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU

– Język korzyści

Implikacja

– Język perswazji

– Presupozycje

– Trzy magiczne słowa: NIE, SPRÓBUJ, ALE

TECHNIKI NAO W NEGOCJACJACH

Oddziaływanie podprogowych komunikatów ( wybrane elementy komunikacji niewerbalnej, mowa ciała, mowa stroju, analiza wypowiedzi)

Dobry negocjator pozostawia partnera
z poczuciem wygranej

Istota negocjacji

– rozumienie własnej pozycji w negocjacjach

– rozpoznanie motywów działania klienta jako czynnik wzmacniający negocjacje

Style negocjacji– założenia strategii negocjacyjnych

– twarde negocjacje

– miękkie negocjacje

– negocjacje rzeczowe

Planowanie negocjacji

cele negocjacji

określenie strategii

wybór technik wspomagających negocjacje

Prezentacja pozycji negocjacyjnej

– sposoby efektywnej argumentacji swojej pozycji. Techniki: parafraza, podsumowywania, lustra, poparcia.

– sposoby wzmacniania własnej pozycji w procesie prezentacji. Obserwacja komunikatów zwrotnych

Model Blake`a

negocjacje wygrana – wygrana

Batna

etapy przygotowań

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach

Reakcje i zachowania w sytuacjach konfliktowych

Strategie rozwiązywania konfliktów