Techniki nieinwazyjnej analizy osobowości w sprzedaży

Cele szkolenia:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych;
 • Poznanie i nabycie umiejętności stosowania w kontaktach interpersonalnych niestandardowych technik z zakresu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości;
 • Poznanie nowej, skutecznej metody określania potrzeb klienta w oparciu o techniki NAO;
 • Kształcenie umiejętności wykorzystania technik NAO w sprzedaży i negocjacjach handlowych;
 • Kształtowanie postrzegania siły własnej podczas negocjacji.
 • Zrozumienie możliwości zastosowania w sprzedaży i negocjacjach technik analizy osobowości na podstawie wyglądu i wypowiedzi;
 • Poznanie możliwości wykorzystania analizy wypowiedzi i wyglądu podczas stosowania technik wywierania wpływu;

Program szkolenia

Dzień I (8 jednostek dydaktycznych)

 1. Diagnoza

– Czym jest dla mnie sprzedaż? (dyskusja sterowana)

– Moje słabe i mocne strony (ćwiczenie indywidualne, analiza)

– Profesjonalizm w stosowaniu standardów komunikacyjnych a sukces w sprzedaży

 1. Techniki Nieinwazyjnej Analizy Osobowości jako sposób poznania i rozumienia zachowań i intencji człowieka

– Wygląd, wypowiedź, pismo jako źródło informacji człowieku (wprowadzenie w zagadnienie technik NAO)

 1. Symbolika przestrzeni a interpretacja zachowań i wyglądu człowieka

– Trójpodział przestrzeni

– Podział przestrzeni i odniesienia interpretacyjne według Pulver`a

– Analiza wyglądu i zachowań z perspektywy symboliki przestrzeni – ćwiczenia

 1. Psychologia ubioru. Symboliczne znaczenie kolorów

Ukryte wymiary – kolory „jawne” i „tajne”

– Wybór koloru ubioru jako wyraz dążeń, preferencji i ukrytych pragnień

– Analiza wyglądu z perspektywy symboliki barw – ćwiczenia

Dzień II ( 8 jednostek dydaktycznych)

 1. Jak błyskawicznie i bezbłędnie rozpoznać klienta? Interpretacja komunikatów niewerbalnych – mowa stroju, mowa ciała

– dlaczego nosimy stroje: obszerne, blisko ciała, zwiewne, ciężkie i inne

– buty – symboliczne odniesienie do podstaw

ozdoby – interpretacja ze względu na kształt, kolor, poziom występowania

– makijaż

wygląd pamiętnikiem przeszłości- tatuaż, otyłość

wygląd jako implikacja zachowań – wzrost

 1. NAO w technikach wywierania wpływu

oddziaływanie podprogowych komunikatów ( ćwiczenie z wykorzystaniem wybranych elementów komunikacji niewerbalnej)

– dostosowanie stylu rozmowy i relacji do typu rozmówcy

– wykorzystanie interpretacji wypowiedzi w negocjacjach – słowa kluczowe (ćwiczenia w stosowaniu technik wpływu: negacje, implikacje, presupozycje z wykorzystaniem analizy wypowiedzi)