„Rozmowy sprzedazowe z elementami budowania zespołu ”

Szkolenie kierowane do zespołów sprzedażowych

PROGRAM (16 jedn dydakt.)

Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu (wprowadzenie)

– Czym jest zespół?

– Cechy efektywnego zespołu

– Dlaczego warto być dobrym zespołem?

Komunikacja jako narzędzie w budowaniu dobrych relacji

Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji

– Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)

Język korzyści

Etapy rozwoju zespołu

– Formowanie

– Docieranie

– Normowanie

– Działanie

Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole?

– Poziomy i kierunki przekazywania informacji.

– Komunikacja przełożony-podwładny.

– Przepływ informacji w zespole i poza zespołem.

– Rodzaje zakłóceń komunikacji i ich skutki.

– Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

– Postawa kooperatywna jako podstawowy czynnik budowania współpracy

Rozmowa sprzedażowa

– Najważniejsze pierwsze 10 sekund -inicjowanie profesjonalnego kontaktu,

– Efekt pierwszego wrażenia

– Jak zaskoczyć i zainteresować klienta?

– Zasady umiejętnego „domykania” rozmów

– Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

Badanie potrzeb i oczekiwań klienta

– Zadawanie pytań handlowych

– Aktywne słuchanie „głosu” klienta

– Zrozumienie i odkrywanie potrzeb i oczekiwań klienta

Prezentacja oferty handlowej

cechy i korzyści kluczowych elementów oferty handlowej

– dostosowanie prezentacji handlowej do indywidualnych potrzeb klienta

sposoby efektywnej argumentacji swojej pozycji. Techniki: parafraza, podsumowania, lustra, poparcia.

– określenie poziomów motywów i wątpliwości. Strategie konfliktu i współpracy

– obserwacja reakcji klienta, wychwytywanie sygnałów zainteresowania klienta

Finalizacja sprzedaży

– Wychwytywanie sygnałów gotowości do zakupu

– Jak przyspieszyć decyzję o zakupie

– Finalizacja rozmowy

a. zakończonej sukcesem
b. nie zakończonej sprzedażą

Opieka po-sprzedażowa

– Jak dbać o utrzymanie dobrych relacji z klientem niezależnie od finalizacji rozmowy handlowej?