Profesjonalna rozmowa handlowa i sperzedaż

Cele szkolenia:

  • wykształcenie umiejętności określania własnych celów handlowych i potrzeb klienta
  • nabycie umiejętności planowania kontaktu handlowego
  • kształtowanie zdolności aktywnej komunikacji z klientem
  • poznanie oraz kształcenie praktycznego wykorzystania technik sprzedaży.
  • kreowanie postaw pozwalających na profesjonalne podejście do każdego klienta
  • nabycie umiejętności sterowania rozmową z klientem
  • budowanie zaangażowania w tworzenie wysokiego standardu obsługi klienta
  • zwiększenie wydajności osobistej i grupowej w realizacji zadań.
  • zwiększenie motywacji osiągnięć oraz pracy nad sobą.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I (8 jedn. dydakt.)

Profesjonalna komunikacja – podstawy

Struktura profesjonalnego dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

– Przekaz werbalny i niewerbalny

– Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące

– Aktywne słuchanie

Zastosowanie języka korzyści w rozmowach

Rozmowa sprzedażowa

– Najważniejsze pierwsze 10 sekund -inicjowanie profesjonalnego kontaktu,

– Efekt pierwszego wrażenia

– Jak zaskoczyć i zainteresować klienta?

– Zasady umiejętnego „domykania” rozmów

-Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

– Jak sterować rozmową i budować pozytywny i rzeczowy klimat rozmowy w komunikacji z klientem

DZIEŃ II (8 jedn. dydakt.)

Badanie potrzeb i oczekiwań klienta
– Zadawanie pytań handlowych

– Aktywne słuchanie „głosu” klienta

– Zrozumienie i odkrywanie potrzeb i oczekiwań klienta

Prezentacja oferty handlowej

cechy i korzyści kluczowych elementów oferty handlowej

– dostosowanie prezentacji handlowej do indywidualnych potrzeb klienta

sposoby efektywnej argumentacji swojej pozycji. Techniki: parafraza, podsumowania, lustra, poparcia.

– określenie poziomów motywów i wątpliwości. Strategie konfliktu i współpracy

– obserwacja reakcji klienta, wychwytywanie sygnałów zainteresowania klienta

Finalizacja sprzedaży

– Wychwytywanie sygnałów gotowości do zakupu

– Jak przyspieszyć decyzję o zakupie

– Finalizacja rozmowy

a. zakończonej sukcesem
b. nie zakończonej sprzedażą

Opieka po-sprzedażowa

– Jak dbać o utrzymanie dobrych relacji z klientem niezależnie od finalizacji rozmowy handlowej?