POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

PROGRAM (8 lub 16 jedn. dydakt.)

Wprowadzenie

Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą

8 najważniejszych typów czynników motywacyjnych: finansowe, poczucie bezpieczeństwa, atmosfera i relacje z innymi, prestiż, , wyzwania i ciekawe obowiązki zawodowe, wpływ na decyzje, awans)

Znaczenie procesów komunikowania się w aspekcie motywowania pracowników (Analiza Transakcyjna)

Jakie potrzeby ludzie zaspokajają poprzez pracę?

Jak rozpoznać indywidualne potrzeby, aby skutecznie motywować? (wykorzystanie technik NAO)

Bycie rozpoznanym, wyróżnionym jako podstawowa potrzeba człowieka

Indywidualne sposoby komunikowania się menedżerów i ich konsekwencja dla procesów motywowania pracowników

Zarządzanie poprzez motywowanie

Moja postawa jako szefa ( co motywuje mnie , czy moi pracownicy mają te same motywacje?Jak mój sposób zarządzania wpływa na motywację pracowników, które moje zachowania motywują, a które demotywują?)

Sposoby motywowania – jak je stosować aby były skuteczne?

Delegowanie zadań i poczucie odpowiedzialności w motywowaniu

Kiedy i kogo motywować nagradzając za efekty , a kiedy zachęcając do działania?

Relacje menedżer – pracownik, ich konsekwencje dla efektywności pracy (stawianie jasnych celów i oczekiwań)

Barometr Motywacji, wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników (ćwiczenia)

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”.

Johann Wolfgang von Goethe