Kształcenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania i kierowania zespołem , Techniki wpływu

Cele:

 • Doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami;
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności z zakresu skuteczności przepływu informacji
 • Poznanie zasad zarządzania przez cele i delegowanie zadań
 • Poznanie technik wpływu przydatnych w kierowaniu zespolem

PROGRAM (16 jedn. dydakt.)

 1. Dlaczego warto efektywnie zarządzać?

– Kierownik i jego rola w zespole.

– Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania

2 Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu

– Czym jest zespół?

– Cechy efektywnego zespołu

– Grupa a zespół

– Zasady funkcjonowania zespołu

 1. Komunikacja jako narzędzie w kierowaniu zespołem

Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji

– Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)

Język korzyści

 1. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań

Zarządzanie przez cele jako metoda skupienia wysiłków personelu firmy na osiągnięciu wspólnego sukcesu i satysfakcji jednostek

Delegowanie zadań i odpowiedzialności jako skuteczne narzędzie budowania efektywnej pracy zespołu;

Dostosowanie delegowanych zadań do kompetencji pracowników;

 1. Podstawowe zasady wywierania wplywu
  – Język korzyści

Implikacja

– Język perswazji

– Presupozycje

– Trzy magiczne słowa: NIE, SPRÓBUJ, ALE

 1. Oddziaływanie podprogowych komunikatów ( wybrane elementy komunikacji niewerbalnej, mowa ciała, mowa stroju, analiza wypowiedzi)