Kształcenie kompetencji menedżerskich w zakresie kierowania i zarządzania zespołem

Cele:

 • Doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami;
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem;
 • Nabycie umiejętności z zakresu skuteczności przepływu informacji
 • Nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, motywowania opartego na ich predyspozycjach i zdolnościach
 • Kształtowanie postrzegania siły własnego wizerunku.

PROGRAM (8- 16 jedn. dydakt.)

 1. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu

– Czym jest zespół?

– Cechy efektywnego zespołu

– Grupa a zespół

– Zasady funkcjonowania zespołu

– Komunikacja i zasady współdziałania w zespole

 1. Komunikacja w zespole

Style komunikowania się

– Etapy rozwoju zespołu – formowanie, docieranie, normowanie, działanie

– Rola komunikacji a efektywność pracy w zespole

 1. Jak i dlaczego warto efektywnie zarządzać?

– Kierownik i jego rola w zespole.

– Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania

 1. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań

Zarządzanie przez cele jako metoda skupienia wysiłków personelu firmy na osiągnięciu wspólnego sukcesu i satysfakcji jednostek

Delegowanie zadań i odpowiedzialności jako skuteczne narzędzie budowania efektywnej pracy zespołu;

Dostosowanie delegowanych zadań do kompetencji pracowników;

 1. Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą

– Dlaczego pracujemy?

 1. Co to jest własny wizerunek?

– Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym

– Tworzenie wizerunku zawodowego

– Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju) dla zwiększenia siły oddziaływania prezentowania siebie