Efektywne podejmowanie decyzji

Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
Anthony Robbins

CELE SZKOLENIA

  • Nabycie umiejętności formułowania celów i analizy sytuacji wymagającej podjęcia decyzji
  • Poprawa sprawności w podejmowaniu decyzji menadżerskich
  • Wzrost umiejętności w zakresie włączania zespołu pracowników w proces podejmowania decyzji
  • Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji z zespołem pracowników
  • Poznanie zagrożeń i ograniczeń w podejmowaniu decyzji
  • Wypracowanie własnego standardu podejmowania decyzji

PROGRAM: (16 jedn. dydakt.)

Podejmowanie decyzji jako ważna funkcja zarządzania (wprowadzenie, dyskusja sterowana)

– Czym jest decyzja?

– Rola menedżera w procesie podejmowania decyzji – jakie decyzję podejmuję , jakich decyzji wymaga moje stanowisko pracy?

Efektywna komunikacja jako narzędzie w procesie podejmowania decyzji

Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji

– Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)

Język korzyści

-Mechanizmy wymiany informacji i integracji działań;

Zarządzanie poprzez motywowanie. Jak proces podejmowania decyzji wpływa na motywację zespołu?

– Dlaczego ludzie pracują?

– Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą

– Motywujące zarządzanie relacjami menedżer – pracownik

– Stawianie jasnych celów i oczekiwań

– Feedback

– Kiedy i w jaki sposób włączać zespół w proces podejmowania decyzji?

Proces podejmowania decyzji

Identyfikacja problemu

– Określenie zadania – określenie mierników realizacji zadania

– Priorytety – ich znaczenie, metody identyfikowania i koncentracji na ich realizacji

– Gromadzenie informacji

– Analiza różnych wariantów i skutków decyzji

– Odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji

Racjonalizacja i wartościowanie decyzji

– Określanie poziomu ryzyka i niepewności

– Intuicja w podejmowaniu decyzji

– Podejmowanie decyzji – podejście twórcze

Bariery utrudniające podejmowanie racjonalnych decyzji

– Bariery informacyjne

– Bariery organizacyjne

– Bariery kompetencyjne

Sesja pytań i uwag – opracowanie własnej ścieżki podejmowania decyzji