Budowanie efektywnego zespołu. Zarządzanie sobą w czasie”

CEL SZKOLENIA

„Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji
ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym,
ze wciąż mogą się wiele nauczyć” Carol Dweck

Celem szkolenia jest znaczące podwyższenie osobistej oraz zespołowej skuteczności działań, dzięki wypracowaniu aktywnej postawy wobec kierowania własnym życiem zawodowym i prywatnym, opanowanie metod i technik wspomagających skuteczność oraz koncentrację na kluczowych celach i zadaniach.

PROGRAM (16 jedn dydakt.)

Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu (wprowadzenie)

– Czym jest zespół?

– Cechy efektywnego zespołu

– Dlaczego warto być dobrym zespołem?

Komunikacja jako narzędzie w budowaniu dobrych relacji

Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)

– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji

– Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)

Język korzyści

Etapy rozwoju zespołu

– Formowanie

– Docieranie

– Normowanie

– Działanie

Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole?

– Poziomy i kierunki przekazywania informacji.

– Komunikacja przełożony-podwładny.

– Przepływ informacji w zespole i poza zespołem.

– Rodzaje zakłóceń komunikacji i ich skutki.

– Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej

– Postawa kooperatywna jako podstawowy czynnik budowania współpracy

Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą

– Dlaczego pracujemy?

Zarządzanie sobą w czasie

– Aktywna postawa wobec własnego życia i pracy jako podstawa skutecznego zarządzania sobą w czasie;

– Zasadnicze reguły planowania działań w czasie (reguła Pareto, typologia Eisenhowera);

– Priorytety – ich znaczenie, metody identyfikowania i koncentracji na ich realizacji;

– Naturalny rytm działania i jego wykorzystanie dla podniesienia efektywności;

– Czy wszystko muszę zrobić sam(a) – kiedy mogę delegować zadania?

– Planowanie działań – harmonogramy czasowe

– Monitorowanie i kontrola osiągania celów.

Znaczenie planowania dla uzyskania wysokiej efektywności działania zespołu

– Organizowanie pracy – podział zadań i integracja działań wykonanych;

Nikt nie jest doskonały,

ale zespól może być…