Asertywność i optymalizacja działań w sytuacji stresu

Asertywność i optymalizacja działań w sytuacji stresu

PROGRAM SZKOLENIA

8-16 jedn dydakt.

I. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji– wprowadzenie

– Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała)

– Rozwinięcie: sztuka zadawania pytań (pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające), stosowanie parafrazy, narzędzia aktywnego słuchania, stosowanie języka korzyści

– Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów

II. Stres dobry, czy zły?

 • Emocje jako system wczesnego ostrzegania
 • Identyfikacja własnych objawów i źródeł stresu. Stresogeny – jak je rozpoznawać, redukować i eliminować
 • Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego
 • Naturalne reakcje obronne w sytuacji nadmiernego stresu

III. Strategie radzenia sobie ze stresem i profilaktyka stresu

 • Rola przekonań w radzeniu sobie ze stresem. Przekonania i stereotypy, jako wewnętrzne „wzmacniacze” stresu – jak je przełamać?

Strategie radzenia sobie ze stresem: t.

IV. Asertywność w radzeniu sobie ze stresem

 • Poznanie praw asertywnych
 • Jak radzić sobie z krytyką? Jak mówić „nie”? Jak wyrażać prośby?
 • Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
 • Asertywność a budowanie własnej wartości

V. Budowanie dobrych relacji personalnych – zachowanie asertywne z trudnymi partnerami

 • Reagowanie na postawę partnera:

– roszczeniową

– poniżającą

– sarkastyczną

– lekceważącą

– wyniosłą

 • Pośpiech i brak czasu a zachowania asertywne

Podsumowanie szkolenia