Zarządzanie projektem

Cele:

  • Nabycie umiejętności planowania i zarządzania projektem
  • Kształcenie postaw liderskich w zarządzaniu zespołem projektowym
  • Poznanie sposobów pozafinansowego motywowania zespołu
  • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych
  • Wzrost skuteczności kierowania zespołem

(16 jedn. dydakt.)

1.Efektywne zarządzanie i planowanie projektem

– pisanie planu projektu
– określanie granic projektu

2.Struktura i podejmowanie decyzji w projekcie

– Realizacja a kontrolowanie czasu
– Tworzenie zespołu projektowego
– Kontrolowanie projektu podczas jego realizacji
– Zarządzanie ryzykiem i postępami w projekcie
– Raportowanie i finalizowanie projektu
– Współdziałanie i komunikacja w zespołach projektowych

3. Manager projektu

– Planowanie
– Wprowadzanie innowacji
– Ustalanie celów zespołowych i indywidualnych
– Zarządzanie sobą w czasie
– Motywowanie, motywowanie pozafinansowe
– Style zarządzania i komunikacji