Techniki wpływu i komunikacja w negocjacjach

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
– Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy
– Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące
– Jak słuchać, aby ludzie mówili? Aktywne słuchanie.
– Bariery komunikacyjne

Jak budować dobry kontakt z rozmówcą na poziomie komunikacji niewerbalnej?
– przekaz niewerbalny a interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy.

Doskonalenie kompetencji asertywnościowych
– Przywódca i jego rola w zespole.
– Radzenie sobie z trudnym współpracownikiem
– Konstruktywne wyrażanie gniewu i niezadowolenia
– Umiejętność zachowania się w sytuacjach odmowy, krytyki, różnic poglądów

Podstawowe zasady wywierania wpływu
– Język korzyści
– Implikacja
– Język perswazji
– Presupozycje
– Trzy magiczne słowa: NIE, SPRÓBUJ, ALE

Techniki NAO w negocjacjach
Oddziaływanie podprogowych komunikatów ( wybrane elementy komunikacji niewerbalnej, mowa ciała, mowa stroju, analiza wypowiedzi)

Dobry negocjator pozostawia partnera z poczuciem wygranej

Istota negocjacji
– rozumienie własnej pozycji w negocjacjach
– rozpoznanie motywów działania klienta jako czynnik wzmacniający negocjacje

Style negocjacji– założenia strategii negocjacyjnych
– twarde negocjacje
– miękkie negocjacje
– negocjacje rzeczowe

Planowanie negocjacji
cele negocjacji
określenie strategii
wybór technik wspomagających negocjacje

Prezentacja pozycji negocjacyjnej
– sposoby efektywnej argumentacji swojej pozycji. Techniki: parafraza, podsumowywania, lustra, poparcia.
– sposoby wzmacniania własnej pozycji w procesie prezentacji. Obserwacja komunikatów zwrotnych

Model Blake`a
negocjacje wygrana – wygrana

Batna
etapy przygotowań

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach
Reakcje i zachowania w sytuacjach konfliktowych
Strategie rozwiązywania konfliktów