Pozafinansowe motywowanie pracowników

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW -POZAFINANSOWE FORMY MOTYWOWANIA

Cele szkolenia:

 • Kształcenie umiejętności rozbudzenia motywacji u pracowników i współpracowników
 • Zdobycie wiedzy w obszarze potrzeby człowieka – motywacja
 • Nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, motywowania opartego na ich predyspozycjach i zdolnościach
 • Poznanie pozafinansowych sposobów motywowania, poznanie najważniejszych rodzajów motywacji wpływających na ludzką aktywność
 • Doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami
 • Wzrost osobistej motywacji u menedżerów uczestniczących w szkoleniu do działań w zakresie własnych obowiązków oraz wzmocnienie cech lidera.

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

Wprowadzenie

 • Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
 • Uwarunkowania motywacji pracowników -determinanty otoczenia zewnętrznego, determinanty otoczenia wewnętrznego
 • Omówienie wybranych koncepcji motywowania pracowników i ich konsekwencji dla funkcjonowania firmy

Znaczenie procesów komunikowania się w aspekcie motywowania pracowników (Analiza Transakcyjna)

 • Jakie potrzeby ludzie zaspokajają poprzez pracę?
 • Jak rozpoznać indywidualne potrzeby, aby skutecznie motywować? (wykorzystanie technik NAO)
 • Bycie rozpoznanym, wyróżnionym jako podstawowa potrzeba człowieka
 • Indywidualne sposoby komunikowania się menedżerów i ich konsekwencja dla procesów motywowania pracowników
 • Styl zarządzania a procesy motywowania

Dzień II (8 jedn. dydakt)

Zarządzanie poprzez motywowanie

 • Relacje menedżer – pracownik, ich konsekwencje dla efektywności pracy (stawianie jasnych celów i oczekiwań)
 • Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników (ćwiczenia)

Sposoby motywowania – jak je stosować aby były skuteczne?

 • Pochwała i krytyka
 • Premia i poczucie odpowiedzialności
 • Kara i nagroda
 • Ignorowanie

Odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania (kontrakt pracownik – menedżer)

 • Kontrakt w pracy: etapy i cele zawarcia kontraktu
 • Rola pracownika w ustalaniu celów
 • Analiza pojawiających się w trakcie realizacji kontraktu problemów