Podnoszenie kompetencji w zarządzaniu i kierowaniu zespołem

SZKOLENIE Kształcenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem

Cele:

 • Doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami;
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem;
 • Nabycie umiejętności z zakresu skuteczności przepływu informacji
 • Nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, motywowania opartego na ich predyspozycjach i zdolnościach
 • Kształtowanie postrzegania siły własnego wizerunku.

PROGRAM (8- 16 jedn. dydakt.)

 1. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu
 • Czym jest zespół?
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Grupa a zespół
 • Zasady funkcjonowania zespołu
 • Komunikacja i zasady współdziałania w zespole
 1. Komunikacja w zespole
 • Style komunikowania się
 • Etapy rozwoju zespołu – formowanie, docieranie, normowanie, działanie
 • Rola komunikacji a efektywność pracy w zespole
 1. Jak i dlaczego warto efektywnie zarządzać?
 • Kierownik i jego rola w zespole.
 • Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania
 1. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań
 • Zarządzanie przez cele jako metoda skupienia wysiłków personelu firmy na osiągnięciu wspólnego sukcesu i satysfakcji jednostek
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności jako skuteczne narzędzie budowania efektywnej pracy zespołu;
 • Dostosowanie delegowanych zadań do kompetencji pracowników;
 1. Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
 • Dlaczego pracujemy?
 1. Co to jest własny wizerunek?
 • Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
 • Tworzenie wizerunku zawodowego
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju) dla zwiększenia siły oddziaływania prezentowania siebie