Motywowanie w nowoczesnym przywództwie

Przywództwo – polega na tworzeniu stanów emocjonalnych
uczestników organizacji skłaniających ich do osiągnięć
i zaangażowania w realizację celu sformułowanego przez przywódcę , siłą własnego oddziaływania przywódcy

PROGRAM SZKOLENIA:

Istota przywództwa – wprowadzenie
Style przywództwa
Automotywacja i przekonania a skuteczność przywództwa

Zarządzanie poprzez motywowanie
Dlaczego ludzie pracują?
Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
Jak rozpoznać indywidualne potrzeby aby skutecznie motywować?
Motywujące zarządzanie relacjami menedżer – pracownik

  • stawianie jasnych celów i oczekiwań
  • feedback

Filozofia przewodzenia
Powody dla których przywódca powinien być wizjonerem
Cele i wartości w przywództwie