Komunikacja w budowaniu efektywnego zespołu

30% strat w firmie związanych jest z brakiem poprawnej komunikacji. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy ile kłopotów zawdzięczamy właśnie temu, że nie potrafimy komunikować się. Błędne rozumienie komunikatów i poleceń pociąga za sobą niewłaściwe działania – niepotrzebnie tracimy czas, pieniądze , energię zarówno na samo działanie, jak i potem na naprawę jego skutków . Profesjonalna komunikacja to narzędzie, które daje naprawdę wymierne korzyści, np.:

Nikt nie jest doskonały, ale zespół może być…….

  • skuteczny przepływ informacji to oszczędność czasu wynikająca z rozumienia poleceń a zatem i poprawa organizacji pracy
  • umiejętne budowanie relacji służy dobremu porozumieniu wewnątrz zespołów jak i z klientami Firmy
  • dobra komunikacja korzystnie wpływa na atmosferę w pracy i wzrost motywacji

PROGRAM (8 lub 16 jedn dydakt.)

Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu (wprowadzenie)
– Czym jest zespół?
– Cechy efektywnego zespołu
– Dlaczego warto być dobrym zespołem?

Komunikacja jako narzędzie w budowaniu dobrych relacji
– Profesjonalne prowadzenie dialogu (wstęp, rozwiniecie, zakończenie)
– Słowem, gestem, strojem – przekaz werbalny i niewerbalny w komunikacji
– Na czym polega umiejętne słuchanie, jak mówić by być wysłuchanym, jak umiejętnie zadawać pytania (pytania otwarte, zamknięte, sugerujące i naprowadzające)
– Język korzyści

Etapy rozwoju zespołu
– Formowanie
– Docieranie
– Normowanie
– Działanie

Jak stworzyć efektywną sieć komunikacji w zespole?
– Poziomy i kierunki przekazywania informacji.
– Komunikacja przełożony-podwładny.
– Przepływ informacji w zespole i poza zespołem.
– Rodzaje zakłóceń komunikacji i ich skutki.
– Zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej
– Postawa kooperatywna jako podstawowy czynnik budowania współpracy

Emocje w komunikacji
– Emocje „pozytywne” i „negatywne” i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi
– Znaczenie różnic w wyrażaniu emocji w zależności od płci.

Asertywna komunikacja
– Poznanie praw asertywnych
– Strategie skutecznego prezentowania swoich opinii i przekonań
– Asertywność w budowanie własnej wartości i relacji z ludźmi