Szkolenia

Od ponad 15 lat z sukcesem szkolimy i motywujemy zespoły pracownicze, menedżerów oraz kadrę zarządzającą w zakresie umiejętności personalnych i kompetencji zawodowych. Wiedzę i doświadczenie trenerskie przekładamy na tworzenie zintegrowanych i produktywnych zespołów, kształcenie liderów sprzedaży, rozwój umiejętności menedżerskich w kierowaniu i zarządzaniu.

Do wybranych szkoleń włączyliśmy techniki NAO (Nieinwazyjnej Analizy Osobowości), podnosząc wartość znanych projektów szkoleniowych o umiejętności niestandardowe, a zarazem niezwykle przydatne w zarządzaniu relacjami w zespołach na wszystkich poziomach zarządzania, wspierające negocjacje i sprzedaż umiejętności.

Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, w formie treningu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych form dydaktycznych. Treści realizujemy poprzez:

  • wykład poparty przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz prezentację multimedialną obejmującą treści szkolenia
  • trening umiejętności podlegający na bieżąco analizie i weryfikacji błędów
  • wymianę doświadczeń i dyskusję uzupełniającą studium przypadków

Potencjał naszej kadry w zakresie wiedzy, doświadczenia trenerskiego, oraz trafności doboru technik i problematyki adekwatnie do potrzeb uczestników szkolenia , gwarantuje wysoką skuteczność realizowanych przez nas warsztatów i szkoleń. Sposób prowadzenia szkolenia – warsztatowo i na emocjach, w oparciu o bezpośrednie doświadczenia uczestników i trenerów – sprawia, że przekazywana wiedza przyswajana jest z zaangażowaniem i trwale, oraz silnie motywuje uczestników szkolenia do natychmiastowego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Zapraszamy do współpracy!

———-

Pobierz: OFERTA INAO 2017 – szkolenia