Kurs metody Nieinwazyjnej Analizy Osobowości

Poziom pierwszy – przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są poznaniem podstaw analizy osobowości metodą NAO

Warsztat nieinwazyjnej analizy osobowości na podstawie analizy wyglądu.
Prowadzenie: analiza ubioru (16 godzin lekcyjnych)
Mowa ciała (4 godziny lekcyjne)
Uczestnicy otrzymują certyfikat instytutu NAO poświadczający ukończenie szkolenia analizy osobowości metodą NAO I stopnia w zakresie analizy wyglądu.
Warsztat psychografologii
Prowadzenie: Katarzyna Tarczyńska, Dariusz Tarczyński (16 godzin lekcyjnych).
Uczestnicy otrzymują certyfikat instytutu NAO poświadczający ukończenie szkolenia analizy osobowości metodą NAO I stopnia w zakresie psychografologii.
Warsztat analizy osobowości na podstawie analizy wypowiedzi (słowa kluczowe).
Prowadzenie: Dariusz Tarczyński (16 godzin lekcyjnych).
Uczestnicy otrzymują certyfikat Instuytutu NAO poświadczający ukończenie szkolenia analizy osobowości metodą NAO I w zakresie analizy wypowiedzi.
Poziom drugi – dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o technikach NAO oraz szlifować swoje umiejętności w zakresie ich stosowania.
Psychografologia (II stopień) – 16 godzin lekcyjnych.
Analiza wyglądu i wypowiedzi (II stopień) – 16 godzin lekcyjnych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat Instytutu NAO poświadczający ukończenie szkolenia analizy osobowości metodą NAO II stopnia w zakresie poszczególnych technik.