Coaching

Coaching to proces przekazywania wiedzy i umiejętności przez coacha w bezpośrednim, indywidualnym kontakcie z osobami szkolonymi.
Wzmacnia kompetencje menedżera w celu osiągnięcia pożądanej zmiany.

Projektowane i współtworzone są sytuacje warsztatowe bezpośrednio nawiązujące do specyfiki pracy coachowanego. Wychwytywane i wspólnie analizowane są błędy i problemy w pracy menedżerskiej, poszukuje się najbardziej optymalnych sposobów dla ich rozwiązania.

Coach proponuje metody pracy, tworzy warunki do rozwiązywania problemów w atmosferze entuzjastycznego zaangażowania. Motywuje uczestników do podjęcia treningu osobistego .

Taki sposób prowadzenia coachingu pozwala na uzyskanie właściwego podejścia osoby coachowanej do problemów oraz strategii działań.