Analizy grafologiczne

Orzeczenie grafologiczne polega na opisie właściwości indywidualnych i predyspozycji zawodowych osób indywidualnych oraz pracowników Firm.

Analiza grafologiczna pisma odręcznego może posłużyć lepszemu wykorzystaniu potencjałów osób, podpowiada sposoby motywowania oraz kierunki rozwoju i samodoskonalenia poprzez dobór odpowiednich kursów i szkoleń .

Zapytaj o analizę psychografologiczną

k.tarczynska@nao.com.pl