xanax taken with norco generic xanax average dose of xanax for sleep

purchase xanax Centennial buy xanax online

buy xanax online
peur de prendre du xanax

what dea schedule is ambien buy ambien online

buy ambien online
effects of ambien erowid

does tramadol make your pee smell tramadol overnight shipping what strengths of tramadol are available

strongest mg soma buy soma how much does a soma cost on the street

interaction between ambien and ativan buy ambien street price of 10mg ambien

ambien dissociation buy ambien ambien online Miramar

duree d'action tramadol tramadol 100mg tramadol Denton

soma autism 60 minutes soma online soma dresses uk

does xanax make your body hurt generic xanax buy xanax Berkeley

Coaching

Coaching to proces  przekazywania wiedzy i umiejętności przez coacha w bezpośrednim, indywidualnym  kontakcie z osobami szkolonymi.

Coaching buduje motywację, sprzyja koncentracji na zadaniach, wzmacnia potencjały osoby coachowanej oraz podnosi świadomość własnych możliwości. Zorientowany jest na skuteczne osiąganie celów i wybitnych rezultatów w wybranych aspektach pracy zawodowej.

Zwłaszcza model jeden na jeden, czyli coaching ściśle spersonalizowany, jest niezwykle efektywnym modelem transferowania umiejętności. Obserwując pracę osoby coachowanej, coacher bezpośrednio zobaczy , gdzie leży problem, a podczas rozmowy wstępnej pozna jej możliwości, wyzwania i priorytety . Określi aktualną sytuację i poprowadzi proces coachingu w kierunku rozwinięcia nowych albo bardziej efektywnych umiejętności i uzyskania pożądanego poziomu kompetencji i zmian.

 

Proces coachingu

arrow

KIM JESTES         Uświadomienie własnej wartości i dotychczasowych osiągnięć

arrow

GDZIE CHCESZ DOJSC     Znalezienie prawdziwych źródeł Twojej motywacji, ukrytych   celów. Poszukiwanie najważniejszych źródeł spełnienia

arrow

KTÓRĘDY PÓJDZIESZ  Techniki wyznaczania ścieżki dotarcia do celu. Tworzenie planu

arrow

MENTORING           Wsparcie na ścieżce rozwoju.

 

Korzyści

  • Wzmocnienie świadomości własnego potencjału;
  • Rozwój pożądanych umiejętności i kompetencji
  • Wysoka motywacja, ukierunkowanie na osiągnięcia i skuteczna realizacja celów

Zapytaj o coaching bezpośrednio:

biuro@nao.com.pl