Analizy grafologiczne

Analizy grafologiczne


Dla Firmy

Psychografologia jest metodą nieinwazyjnej analizy osobowości, przydatną w procesie rekrutacji. Na podstawie badania rękopisu umożliwia poznanie osobowości kandydata na dane stanowisko pracy w zakresie wymaganych kompetencji i umiejętności. Najczęściej określa się:

 • właściwości intelektualne, kreatywność

 • zdolności przywódcze i organizacyjne

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • lojalność, zaangażowanie oraz motywację do pracy

 • odporność na stres, wytrwałość, konsekwencję, witalność

Orzeczenie grafologiczne może też służyć lepszemu wykorzystaniu potencjałów pracowników zatrudnionych w Państwa firmie. Opis właściwości indywidualnych i predyspozycji zawodowych pracowników pozwoli na :

 • wskazanie lepszego wykorzystania ich możliwości i umiejętności

 • określenie sposobów motywacji pracowników

 • zbudowanie świetnie działającego zespołu na bazie dostosowania zadań do predyspozycji, możliwości i kompetencji poszczególnych jego członków

Dla Ciebie

Twoje indywidualne cechy wyrażone są w Twoim piśmie. Interpretacja grafologiczna wynikająca z analizy rękopisu może stanowić zbiór wskazówek służących samopoznaniu , przyczyniając się tym samym do określenia kierunków rozwoju osobistego i zawodowego:

 • ustalenie Twoich „mocnych stron” i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku kształcenia.

 • analiza obszarów, w których napotykasz trudności, pod kątem wyjaśnienia przyczyn ich występowania

 • analiza psychografologiczna pomoże wyjaśnić podłoże Twoich relacji z ludźmi – ujawni przyczyny niepowodzeń na tym gruncie, podpowie jak wpływać na zmiany

kontakt:

k.tarczynska@nao.com.pl