difference between regular ambien and ambien cr zolpidem online can you cut ambien pill in half

phentermine dry throat order phentermine online

order phentermine online
buy phentermine 37.5 white blue specks

does valium affect your liver diazepam 5mg

diazepam 5mg
purchase valium McKinney

alprazolam buy Fort Wayne buy xanax can you take xanax with a muscle relaxer

soma online shopping soma drug best tours sheraton soma bay

temazepam and valium interaction buy valium online buy diazepam Ann Arbor

get ambien online ambien sleep does ambien cause uti

tramadol to oral morphine buy tramadol online without a prescription can i take tramadol with klonopin

when should i take ambien cr buy ambien online ambien Augusta

st john's wort and ambien zolpidem online zolpidem online Missouri

KURS PSYCHOGRAFOLOGII

Wielkość i kształt liter, pochylenie pisma, kształt marginesów i wiele innych cech pisma ujawniają cechy charakteru człowieka, jego indywidualność i niepowtarzalność. Analiza pisma odręcznego to metoda oparta na zależnościach pomiędzy pismem a charakterem człowieka.
Z powodzeniem wykorzystują ją w swojej pracy psychologowie , pedagodzy, doradcy zawodowi, menedżerowie działów HR. Najbardziej powszechną formą jej zastosowania jest opracowanie profilu osobowości w procesie rekrutacji pracowników oraz badanie autentyczności pisma.

W programie m.in:
Psychografologia jako projekcyjna technika badania osobowości – Psychografologia w doradztwie personalnym – Interpretacja pisma z perspektywy trójpodziału i symbolika przestrzeni w koncepcji Maxa Pulvera – Interpretacje w zależności od formy, układu marginesów, wielkości, szerokości, łączności i stopnia pochylenia pisma, wzbogacenia, uproszczenia, pętlice i znaki diaktryczne i in. – dużo ćwiczeń w badaniu pisma, analizy psychografologiczne.

Prowadzi: Katarzyna TarczyńskaProgram szkolenia

Terminy Miejsce Cena brutto Zapisy
26-27.05.2018 Łódź 1050,00 Pobierz formularz

 

Liczebność grup: do 10 osób. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń. Mamy przewidziany rabat dla osób zgłaszających więcej niż 1 osobę na szkolenie

Kurs dostępny jest również w formie e-szkolenia!
Zapytaj o szczegóły: k.tarczynska@nao.com.pl