ultram online Ventura buy tramadol online contraindication of tramadol in pregnancy

does ambien make you eat at night buy ambien how long does it take to build tolerance to ambien

meclizine ambien buy ambien online ambien cr and cold medicine

ambien dosage lethal buy zolpidem how to slip wife ambien

tramadol es una droga tramadol 50 mg how many milligrams of tramadol does it take to get high

ambien date drug ambien pill is it ok to take ambien with cymbalta

taking valium while working cheap valium valium 5mg with alcohol

perimetro soma dos lados soma online bhaskara soma e produto formula

methadone for xanax addiction buy xanax does xanax help stage fright

what intensifies xanax buy xanax xanax accumulation

Na wykładzie poruszymy temat komunikacji oraz jej wpływu na nasze zdrowie.Okazuje się bowiem, że sposób myślenia ma bezpośredni wpływ na to jak się czujemy.W sobotę będziemy mówić o strukturze mózgu, emocjach oraz ich wpływie na nasze samopoczucie, a w niedziele porozmawiamy o sposobach rozpoznawania emocji oraz zarządzania nimi, a także metodach neutralizacji stresu.

Wykład poprowadzi Marcin Maj przedsiębiorca z 12-letnim doświadczeniem w biznesie, a także ekspert w dziedzinie sprzedaży, komunikacji oraz mowy ciała. Certyfikowany trener z zakresu nieinwazyjnej analizy osobowości wg dr Tarczyńskiego.