Bez kategorii

06mar 2019

Wielkość i kształt liter, pochylenie pisma, kształt marginesów i wiele innych cech pisma ujawniają cechy charakteru człowieka, jego indywidualność i niepowtarzalność. Anal­iza i wnioskowanie na podstawie pisma ręcznego to niein­wazyjna metoda oparta na zależnościach pomiędzy pismem a charakterem człowieka. Od wieków służy określaniu osobowości, poznaniu i  rozumieniu człowieka.

05mar 2019

Szkolenia w formule intensywnego warsztatu poprowadzi głównie dr Dariusz Tarczyński, coach i trener biznesu, autor technik NAO i nowatorskiego ich wykorzystania w sprzedaży, negocjacjach oraz w budowaniu wizerunku i kierowaniu zespołem. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Kalendarz szkoleń.