how much phentermine can you take daily phentermine 30mg phentermine hydrochloride drug test

mixing percocet valium buy valium online valium gastrointestinal side effects

wof¼r ist valium order valium online risks of taking valium while pregnant

what happens if you take ambien on a full stomach buy ambien how to stop taking ambien after long term use

what is shelf life of ambien buy ambien doxycycline ambien interaction

tinnitus ambien withdrawal buy ambien how do you detox from ambien

ambien sleepwalking cases buy ambien using ambien for years

is tramadol tested for in a urine drug test tramadol 50mg can tramadol make your blood sugar high

zolpidem buy San Mateo buy ambien online ambien sleeping pills online

which is stronger hydromorphone or tramadol purchase tramadol tramadol for dogs human consumption

Slide background

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię".

Johann Wolfgang von Goethe

Slide background

-Inspirujemy

- Motywujemy

- Wspieramy dokonania

Slide background

-Profesjonalne szkolenia

-Coaching menedżerski

- Consulting

 

Współpracujemy z firmami na wszystkich szczeblach rozwoju:

Główne obszary działalności

 1. Szkolenia
 2. Consulting

  Doradztwo kryzysowe = Bezpieczne zarządzanie sytuacją kryzysową

  •  Zidentyfikujemy symptomy kryzysu
  •  Pomożemy opracować plan wyjścia z sytuacji kryzysowej,
  •  Nauczymy, jak komunikować się w firmie w sytuacji kryzysowej
  •  Podpowiemy jak łagodzić negatywne skutki kryzysu 

  Doradztwo polityczne

  Dla kandydatów na wysokie stanowiska urzędnicze , posłów , senatorów, a także samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych w zakresie wykorzystywania marketingu politycznego w działalności przed i podczas kampanii wyborczej oraz w czasie pełnienia kadencji.

  • Opracujemy strategie kreowania wizerunku  politycznego
  • Podpowiemy jak współpracować z mediami i jak wykorzystać public relations w sytuacjach kryzysowych
  • Pokażemy jak  przygotować wydarzenie medialne i reklamę polityczną
  • Podpowiemy jak poprawnie komunikować się z wyborcami/mieszkańcami danego okręgu
 3. Coaching
 4. Wsparcie procesu restrukturyzacji

  DORADZTWO I SZKOLENIA WSPIERAJĄCE PROCES RESTRUKTURYZACJI W FIRMACH I SPÓŁKACH

  m in. w zakresie:

  • WPROWADZENIE KULTURY LEAN (KAIZEN)
  • PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

  Kontakt:  biuro@nao.com.pl, tel.: 42 236 2374

 5. Działalność wydawnicza i naukowa

AKTUALNOŚCI

Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości jest realizatorem projektu POKL.08.01.01-10-092/14  "Trening czyni mistrza - rozwój umiejętności miękkich w obszarze sprzedaży i zarządzania.."

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry Gospodarki.
Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

top_zmiany